ლიკვიდაცია !

17.02.2016 წ.

ლიკვიდაცია ფარდების სალონ «ტრენდაში»!!!
გრძელდება საფარდე ქსოვილების რაოდების ამოწურვამდე.
ერთი მეტრის ფასი 10 ლარიდან.

71 7 6 5 2 1